HomeTarief en vergoeding

Mijn gegevens

Tarief & voorwaarden

Tarief – Een behandeling haptotherapie kost € 85,- en duurt ongeveer een uur. Telefonische kennismaking is vrijblijvend en kosteloos. Een eerste intake duurt 60 minuten en het tarief is gelijk aan één behandeling.

Betaling – Na de behandeling stuur ik de factuur per mail. De betaling kan contant aan het einde van een sessie of via overboeking worden voldaan. Het bedrag dient dan binnen 14 dagen op mijn rekening te staan. De factuur kan ingediend worden bij jouw zorgverzekeraar.

Annuleren/verplaatsen – Als je verhinderd bent, dien je de afspraak tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Is dit niet het geval, dan wordt de gereserveerde tijd alsnog bij je in rekening gebracht. Verzetten of annuleren kan via de telefoon (06-10401294) of de mail info@haptotherapie-decloe.nl.

Praktijkvoorwaarden – Voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden die gelden binnen mijn praktijk en voor Haptotherapie, bekijk de praktijkvoorwaarden.

Wordt Haptotherapie vergoed?

Als GZ-Haptotherapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH). Mijn behandelingen worden daardoor geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket van zorgverzekeraars. Check dit voor de zekerheid altijd bij je zorgverzekeraar. Je kunt ook kijken op de website van de VVH.

Overige informatie

Het informeren van huisarts/verwijzer gebeurt schriftelijk en alleen met jouw instemming. Verder overleg met derden gebeurt alleen in het belang van de behandeling en altijd in samenspraak en met jouw toestemming.

Indien er klachten zijn, laat het mij zo snel mogelijk weten. Dan werken we samen aan een oplossing. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan ben ik aangesloten bij een klachtencommissie van de VVH. Meer informatie over de klachtenprocedure van de VVH vindt u hier.

Haptotherapie de Cloe hanteert de kwaliteitseisen zoals opgesteld door het kwaliteitsregister GZ-haptotherapeut van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Op de website van de VVH vind je meer informatie over de beroepscode; deze is desgewenst ook opvraagbaar bij Haptotherapie de Cloe.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb daarnaast een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming!
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: NAW-gegevens verzekerde, geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde, datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling), omschrijving behandeling: ‘Behandeling haptotherapie’,
    kosten van de behandeling.

Kennismaken

Hoe en wanneer?

Op vrijdag t/m maandag ben ik bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur; elke werkdag na 18.00 uur. Neem telefonisch contact op of via mail. Ook via WhatsApp is mogelijk. Mijn praktijk is gevestigd in Landsmeer (een paar minuten vanaf de A10 Amsterdam). Je kunt gratis je auto parkeren.