Praktijkvoorwaarden

Eenduidige en open communicatie is belangrijk als u bij Haptotherapie de Cloe in behandeling komt, zowel voor jou, als voor de praktijk. Op alle, door Haptotherapie de Cloe, gegeven behandelingen zijn de voorwaarden van toepassing, zoals op deze pagina zijn verwoord.

KOSTEN

Een behandeling haptotherapie kost € 85-, en duurt ongeveer 50-60 minuten. Telefonische kennismaking is vrijblijvend en kosteloos. Een eerste intake duurt 60 minuten en het tarief is gelijk aan één behandeling.

BETALING EN VERGOEDING

Na de behandeling stuur ik de factuur per mail. De betaling kan contant aan het einde van een sessie of via overboeking worden voldaan. Het bedrag dient dan binnen 14 dagen op mijn rekening te staan. De factuur kan ingediend worden bij jouw zorgverzekeraar. Omdat ik aangesloten ben bij de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) worden de behandelingen door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Neem voor meer informatie contact op met de zorgverzekeraar.

VERHINDERING

Als je verhinderd bent, dien je de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Is dit niet het geval dan wordt de gereserveerde tijd alsnog bij je in rekening gebracht. Verzetten of annuleren kan via de telefoon (06-10401294) of de mail: info@haptotherapie-decloe.nl

BEËINDIGING

Ter afsluiting van het therapieproces is er altijd een afsluitende behandeling of gesprek.  Beëindiging van het therapieproces wordt door jou of mij in het voorlaatste gesprek aangekondigd. Terugkoppeling met huisarts of verwijzer gebeurt wederom alleen in samenspraak en met instemming.

VERSLAGLEGGING AAN DERDEN

Het informeren van huisarts/verwijzer gebeurt schriftelijk en alleen met jouw instemming. Verder overleg met derden gebeurt alleen in het belang van de behandeling en altijd in samenspraak en met jouw toestemming.

KLACHTEN

Indien er klachten zijn, laat het mij zo snel mogelijk weten. Dan werken we samen aan een oplossing. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan ben ik aangesloten bij een klachtencommissie van de VVH. Meer informatie over de klachtenprocedure van de VVH vindt u hier.

ONDERTEKENING

Door ondertekening van de behandelovereenkomst van Haptotherapie de Cloe, verklaar je de praktijkvoorwaarden aandachtig te hebben gelezen, hier geen vragen over te hebben en akkoord te gaan met de inhoud hiervan. De behandelovereenkomst krijg je tijdens het kennismakingsgesprek en lever je ingevuld en ondertekent in tijdens de tweede afspraak.

VRAGEN?

Heb je vragen over de praktijkvoorwaarden, neem dan gerust contact op of kijk voor meer algemene informatie op www.haptotherapeuten-vvh.nl